Takenpakket zelfstandige activiteit


* Begeleiding in de volledige personeelsadministratie

* Volledige loonverwerking, in samenwerking met een sociaal
   secretariaat naar uw keuze

* Vervanging van een medewerker personeelsdienst tijdens een afwezigheid

* Het ondersteunen van ondernemingen op vlak van beheer van
   personeelszaken en Human Resources in de ruimste zin van het woord

   - Identificatie van de behoeften bij het in dienst nemen van een medewerker
   - Begeleiding bij procedure sollicitatie tot aanwerving
   - Absenteïsme nagaan, in statistieken weergeven en adviezen geven
   - Salaris politiek onderzoeken, adviseren en optimaliseren
   - Tevredenheidsmetingen uitvoeren

* Juridische vragen i.v.m. sociale wetgeving

* Controle op steunmaatregelen

* Begeleiding bij ontslagprocedures

* Sociale audits

* Begrotingen opmaken voor personeelskosten

* Simulaties voor werkgevers en werknemers

* Arbeidsreglementen opmaken

* Optreden als mandataris voor buitenlandse vennootschappen voor de personeelsaangelegenheden